top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Elke deelnemer is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van schrauwen.biz.

Het algemeen reglement met zijn algemene voorwaarden ligt ter inzage in de ruimte van het atelier.

Indien sprake is van een overeenkomst tussen schrauwen.biz en een deelnemer zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Alle activiteiten van de deelnemers binnen en buiten het gebouw van schrauwen.biz zijn geheel voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Veiligheidsbrillen zijn in het atelier aanwezig voor gebruik.

 • Schrauwen.biz is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemers, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten in het atelier mocht overkomen.

 • Achtergelaten eigendommen worden 2 maanden na het stoppen van de overeenkomst bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.

 • Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Schrauwen.biz aangerichte schade.

 

2. Betaling           

 • De deelnemer schrijft zich in via het inschrijfformulier. Dit is de definitieve inschrijving. Hierop staan de kosten vermeld.

 • De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen na inschrijving een bevestiging met het totaal verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de opgegeven cursus/ workshop te worden voldaan middels overschrijving op bankrekeningnummer NL78INGB0005960430 t.n.v. R.A.A.M. Schrauwen o.v.v. volledige naam en gekozen dagdeel.

 • Tussentijdse beëindiging/ opzegging van de overeenkomst door de deelnemer geeft geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.

 • In geval van ziekte of ongeval, waardoor de deelnemer, na overlegging van een medische verklaring, langer dan 4 weken niet kan deelnemen, kan in onderling overleg worden besloten tot restitutie van het betaalde bedrag.

 

3. Kortingen

 • Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. U kunt een vergoeding voor kunsteducatieve activiteiten aanvragen bij gemeente Tilburg. De bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten en vermogen. De voorwaarden kunt u vinden op de website: www.meedoentilburg.nl 

 

4. Feestdagen, exposities en workshops.

 • Schrauwen.biz behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen, bij exposities of workshops de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.

 • Dagen of dagdelen van sluiting worden ruim op voorhand vermeld op het prikbord in het atelier.

 

5. De “Regels” zijn onderdeel van de algemene voorwaarden.

 • De rechten uit hoofde van de deelnemer zijn strikt persoonlijk.

 • Schrauwen.biz behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren bij misbruik van het deelnemerssysteem.

 • Schrauwen.biz behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden en tarieven per jaar te wijzigen.

 • Schrauwen.biz behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot het atelier te weigeren / te ontzeggen wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige deelnemers. Schrauwen.biz neemt contact op met de deelnemer als deze zodanig in gebreke blijft, dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer is besproken.

 

 

Algemeen reglement

Deelname aan de cursussen en workshops is voor eigen risico. Veiligheid van de deelnemers staat hoog in het vaandel en er zal voortdurend op gelet worden. Dat wordt ook verwacht van de deelnemers. Houd elkaar in de gaten en ''corrigeer elkaar waar nodig''. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Omdat dit soort activiteiten niet te verzekeren is, is het mij aangeraden om de deelnemers bij aanvang van de workshop een contractje te laten tekenen waarin men aangeeft akkoord te gaan met het eigen risico en dat men de veiligheidsregels in acht zal nemen.

 

 

Veiligheidsregels

Bescherming

 • Maak, indien nodig, (zoals bij o.a. een aantal steensoorten) gebruik van beschermende maatregelen, zoals handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker en gehoorbeschermer.

 

Steen.

 • Speksteenstof kan irriterend zijn voor de luchtwegen, "maar is niet schadelijk". Hetzelfde geldt voor de kalksteensoorten. Steenstof van veel andere steensoorten is over het algemeen zeer ongezond.

 • Draai je werkstuk en zorg dat je met de wegspringende steenscherven niemand raakt. De steenscherven van de “hardere steensoorten” zijn scherp en kunnen ernstige schade, m.n. aan de ogen, toebrengen.

 

Gereedschap

 • Wees zorgvuldig met het gebruik van het gereedschap.

 • Als je gereedschap niet kent, vraag dan aan de docent of aan medecursisten naar de "gebruiksaanwijzing".

 • Gebruik het gereedschap waar deze voor gemaakt is en maak er geen "oneigenlijk" gebruik van.

 • Met scherp gereedschap "van je af werken".

 

Gezondheid

 • Let op je werkhouding. Zorg dat je ontspannen staat te werken. Voorkom vermoeidheid en nonchalance door afwisseling in houding en werkwijze. Blijf alert. Neem op tijd je pauzes.

 • Pas op met het tillen van zware voorwerpen zoals stenen. (Stenen hebben soms breuklijnen en kunnen spontaan breken.) Geneer je niet om hulp te vragen.

 • Het gebruik van elektrisch gereedschap is voor eigen risico, maar desondanks alleen toegestaan na overleg met en uitdrukkelijke toestemming van de docent. Zorg bij het gebruik van de haakse slijper voor veiligheidsbril/kap, gehoorbeschermer, handschoenen, stofkap en beschermende kleding.

 

Huisregels

 • Schrauwen.biz is rookvrij.

 • Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren kan in de gemeenschapsruimte genuttigd worden.

 • Koffie en thee kan vrij gezet worden. Gebruikte bekers en bestek worden zelf afgewassen voor vertrek.

 • Bij vertrek wordt de benutte ruimte netjes achtergelaten in de oorspronkelijke staat.

 • De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid en rekenschap over diens eigen gedrag en gebruikte materialen en de consequenties hiervan tijdens het verblijf in en rond het atelier.

 • Er kan gebruik worden gemaakt van de eigendommen van schrauwen.biz. Hierbij wordt alle materiaal bij vertrek weer op zijn plaats gezet of opgehangen. Materialen, gereedschap of  boeken worden niet mee naar huis genomen of uitgeleend.

 

 

bottom of page